Druhy závislostí a jejich léčba v Praze
Druhy závislostí a jejich léčba
29 října, 2018
Zobraz vše

Kontrolovaná konzumace alkoholu nebo úplná abstinence?

Léčba alkoholismu

Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu pro ty konzumenty, kteří abstinenci jako cíl odmítají nebo jí v počáteční fázi zkrátka nejsou schopni. Je to intenzivní terapeutický program.

Na rozdíl od abstinentních programů, které jsou náročné zejména zpočátku, se s klienty pracuje na postupném posilování sebekontroly a výsledky terapie přicházejí pozvolna.

Dvě různé cesty k jednomu výsledku

Abstinence nebo kontrolovaná konzumace jsou jen dvě různé cesty k témuž cíli a tím je zbavit závislého jedince fyzického, ale především psychického utrpení, které s sebou nadměrná konzumace návykové látky nese.

Terapie kontrolovaného konzumace alkoholu není vhodná pro všechny typy závislosti. Před nástupem do terapie každý klient absolvuje diagnostické vyšetření, na základě tohoto vyšetření je mu potom doporučena další léčba.

Pro koho kontrolovaná konzumace alkoholu není vhodnou cestou?

Nikdy nezačínejte „svépomocnou terapii“ kontrolované konzumace, pokud úspěšně abstinujete. Jestliže se nacházíte ve stresové životní situaci a hrozí, že byste abstinenci porušili, vyhledejte neprodlenně pomoc psychologa či psychiatra!

První a největší kontraindikací terapie Kontrolované konzumace alkoholu je úspěšně probíhající abstinence!

Co to je kontrolovaná konzumace alkoholu? Co je non-abstinentní přístup k léčbě závislosti?

Cílem je abstinence závislého jedince.

Historie léčby závislosti na alkoholu

V  60. letech minulého století došlo k revizi odborných názorů na závislost.

Na počátku 70. let poprvé představili američtí psychologové, manželé Sobellovi, terapii s prvky behaviorální psychologie, jejímž cílem byla redukce spotřeby alkoholu a posílení schopnosti sebekontroly závislého.

Pozitivní výsledky této terapie zdokumentovali ve dvou rozsáhlých studiích. Koncepce kontrolované konzumace alkoholu, jakožto alternativní terapeutické metody k léčbě alkoholismu, vyvolala ve své době v Americe silnou kontroverzi.

Současná léčba závislostí na alkoholu

V dnešní době však tvoří non-nabstinentní programy nedílnou součást moderní nabídky léčebných opatření pro pacienty ohrožené závislotí na návykových látkách ve většině vyspělých zemí.

Současné non-abstinentní terapie probíhají poněkud odlišně, nežli ve svých začátcích, jejich účinnost byla prověřena řadou odborných studií, byla stanovena indikace této léčby, její kontraindikace a limity.

K nejrozšířenějším a nejefektivnějším formám non-abstinentní léčby alkoholismu patří krátkodobé terapie, které nesou souhrnný název Behavioral Self-Control Training.

Kdo je profesor dr. Joachim Koerkel?

Joachim Koerkel se narodil v roce 1954. Je to významný německý adiktolog, klinický psycholog, autor celé řady odborných i populárních publikací a profesor psychologie na Evangelische Hochschule v Norimberku.

Pracoval řadu let jako vedoucí psycholog na různých klinikách, především ve spolkové rebublice Hesensko. Specializoval se na léčbu závislosti na alkoholu, lécích a dalších návykových látkách.

Jeho největší zásluhou však bylo, že přispěl v 90. letech minulého století k rozšíření nové terapeutické metody pro léčbu závislostí v Evropě.

Inspiroval se v americkém prostředí a jeho koncepce KONTROLLIERTES TRINKEN vychází především z práce prof. Sobella a z koncepce behaviorálního tréninku sebekontroly prof. Williama R. Millera.

Celou verzi článku si můžete přečíst na webu ADICARE.