Co to je, závislost na alkoholu
29 října, 2018
abstinenční programy v Adicare
Abstinenční programy
7 listopadu, 2018
Zobraz vše

Abstinence nebo kontrolovaná konzumace alkoholu?

Závislost na alkoholu

Při léčbě jakékoliv závislosti má prioritní postavení abstinence od návykové látky. Jedině abstinence poskytuje totiž naprosté bezpečí a ochranu před možnými fyzickými a psychickými důsledky zneužívání alkoholu.

Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu pro ty konzumenty, kteří abstinenci jako cíl odmítají nebo jí v počáteční fázi zkrátka nejsou schopni.

Je to intenzivní terapeutický program, nejedná se o pouhé navedení klientů k tomu „aby pili méně“.

Na rozdíl od abstinentních programů, které jsou náročné zejména zpočátku, se s klienty pracuje na postupném posilování sebekontroly a výsledky terapie přicházejí pozvolna.

Výhodou je dlohodobá udržitelnost výsledků.

Abstinence nebo kontrolovaná konzumace jsou jen dvě různé cesty k témuž cíli. Tím je zbavit závislého jedince fyzického, ale především psychického utrpení, které s sebou nadměrná konzumace návykové látky nese.

Pro koho kontrolovaná konzumace alkoholu není vhodnou cestou?

První a největší kontraindikací terapie Kontrolované konzumace alkoholu je úspěšně probíhající abstinence!

Co to je kontrolovaná konzumace alkoholu? Co je non-abstinentní přístup k léčbě závislosti?

Cílem je abstinence závislého jedince.